Garaže

Podzemna garaža sa video nadzorom prostire se na dva nivoa ispod zgrada prve dve faze, dok se zbog nagiba terena u narednim etapama prostire na tri nivoa. Po okončanju izgradnje poslednje faze će biti operativan i prilaz iz ulice Starine Novaka, dok će se veza sa prilazom Dalmatinska realizovati preko saobraćajnica na -1 i -2 nivou. Podzemne etaže će ukupno sadržati 444 parking mesta i omogućiti da Vaš automobil uvek bude na sigurnom i sačuvan od svih vremenskih uslova i nepogoda. Izaberite svoje mesto jer život u centru grada nikada nije bio ovako udoban.
 
Pod: Završni habajući protivklizni epoxy pod tipa Technical Floor GSM ili slično
Zid: Bojeno
Plafon: Bojeno